[rev_slider Equipments]

FAQ

มีกลิ่นแก๊สทั่วบริเวณรอบๆรถขณะจอดนิ่ง

มีกลิ่นแก๊สทั่วบริเวณรอบๆรถขณะจอดนิ่ง

Aอาจจะเกิดจากมีแก๊สรั่วตามท่อทางเดินแก๊ส หรือตามอุปกรณ์แก๊สต่างๆที่แก๊สไหลผ่านรวมทั้งถังแก๊ส ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีและตรวจเช็คหาจุดรั่วไหล

มีเสียงหอนหรือเสียงดังของหม้อต้มแก๊สขณะขับขี่ด้วยแก๊ส

มีเสียงหอนหรือเสียงดังของหม้อต้มแก๊สขณะขับขี่ด้วยแก๊ส

Aให้ตรวจเช็คจุดติดตั้งและขายึด ซึ่งอาจจะติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม และขายึดอาจจะแข็งเกินไป ไม่มีความยืดหยุ่นได้เลย(ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยกับระบบ CNG) หรือ อาจเกิดจากไดอะแฟรมอ่อนเกินไปไม่เหมาะกับเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆ หรือ หม้อต้มจ่ายแก๊สได้ไม่ทันต่อความต้องการของเครื่องยนต์

ลูกลอยกระแทกกับถังแก๊สมีเสียงน่ารำคาญเวลาขับขี่

ลูกลอยกระแทกกับถังแก๊สมีเสียงน่ารำคาญเวลาขับขี่

Aอาจเกิดจากกรณีที่ใช้มัลติวาล์วผิดขนาด แต่ถ้าใช้มัลติวาล์วถูกต้องแล้ว ให้ทดลองถอดออกมาเช็คดูลูกลอยของมัลติวาล์วซึ่งอาจจะต้องใส่ยางโอริงเพื่อลดเสียงกระแทกกับถังแก๊ส ในกรณีแก๊สเหลือน้อย

เครื่องยนต์ดับทันทีขณะที่ลดความเร็วลงอย่างกะทันหัน

เครื่องยนต์ดับทันทีขณะที่ลดความเร็วลงอย่างกะทันหัน

Aถ้าใช้ระบบ Mixer อาจเกิดจากหม้อต้มเสื่อมสภาพถ้าผ่านการใช้งานมานานแล้ว และอาจเกิดจากปรับจูนแก๊สไม่ดี หรือ ระบบควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์มีปัญหาสกปรก-ติดขัด ในกรณีที่ติดตั้งระบบหัวฉีด ให้ปรับจูนค่าในโปรแกรมของ ECU แก๊ส ซึ่งการสั่งจ่ายแก๊สอาจจะหนาเกินไปหรือน้อยเกินไป และ ถ้าปรับจูนในโปรแกรมดีแล้วยังมีปัญหาอยู่ อาจเกิดจากระบบควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์มีปัญหาสกปรก-ติดขัด ให้ทำการล้างลิ้นปีกผีเสื้อและระบบควบคุมรอบเดินเบา

เครื่องยนต์ดับไม่ทราบสาเหตุขณะขับขี่ด้วยระบบแก๊ส

เครื่องยนต์ดับไม่ทราบสาเหตุขณะขับขี่ด้วยระบบแก๊ส

Aเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ด้วยระบบแก๊ส อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติ๊กแก๊ส ไม่ทำงาน, ปรับจ่ายแก๊สหนาหรือบางมากเกินไป, กล่องECUแก๊สมีปัญหา, อุปกรณ์เซ็นเซอร์บางตัวเสีย, หม้อต้มแก๊สชำรุด

เครื่องยนต์สะดุดช่วงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส

เครื่องยนต์สะดุดช่วงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส

Aอาจเกิดได้จากตำแหน่งติดตั้ง Nozzle ที่ท่อไอดีไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์, ท่อจ่ายแก๊สจากหัวฉีดยาวเกินไป, ไม่มีระบบช่วยหน่วงเวลาในการสลับเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ หรืออาจจะเกิดจากประสิทธิภาพของหัวฉีดแก๊ส ที่ตอบสนองการทำงานได้ช้า ในกรณีนี้อาจจะต้องใช้การสลับเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นแก๊สในขณะถอนคันเร่ง โดยปรับตั้งค่าในโปรแกรมของ ECU แก๊ส

เครื่องยนต์สั่นในรอบเดินเบา

เครื่องยนต์สั่นในรอบเดินเบา

Aอาการเครื่องยนต์สั่นในรอบเดินเบา อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ระบบไฟจุดระเบิดมีปัญหา, หัวเทียนเสื่อมสภาพ, มอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาชำรุด-สกปรกหรือติดขัด, มีอากาศรั่วเข้าสู่เครื่องยนต์โดยไม่ผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ, จ่ายแก๊สหนาหรือบางมากเกินไป, หัวฉีดแก๊สมีปัญหาเป็นบางสูบ หรือชุดหัวฉีดแก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ เป็นต้น ซึ่งสำหรับกรณีที่หัวฉีดแก๊สมีปัญหา สามารถตรวจเช็คได้จากโปรแกรมจูนของ ENERGY REFORM ในหน้า วินิจฉัยข้อบกพร่องได้ทันที

เติมแก๊สไม่ค่อยเข้าถัง

เติมแก๊สไม่ค่อยเข้าถัง

Aให้ตรวจเช็คหัวเติมแก๊สและท่อทางเดินด้านเติมแก๊ส ว่ามีหักหรือพับงอหรือไม่ ถ้าท่อทางเดินอยู่ในสภาพปกติ ให้ตรวจดูรุ่นของมัลติวาล์วว่าเลือกใช้มัลติวาล์วตรงกับขนาดถังหรือไม่ แต่ถ้าใช้มัลติวาล์วถูกต้องตามขนาดถังอยู่แล้ว อาจเป็นไปได้ว่ามัลติวาล์วมีปัญหา

ใช้แก๊สแล้วน้ำมันหายหรือน้ำมันลดลงเรื่อยๆ

ใช้แก๊สแล้วน้ำมันหายหรือน้ำมันลดลงเรื่อยๆ

Aสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะมีระบบการตรวจเช็คและแสดงค่าระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง โดยอาศัยการอ่านค่าจากระยะทางการวิ่ง รอบเครื่องยนต์ที่ใช้ไป ภาระโหลดที่เครื่องยนต์ได้รับ ตำแหน่งการเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ ค่าระยะเวลาการทำงานของหัวฉีดน้ำมัน มาประมวลผลเพื่อแสดงค่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง ซึ่งที่จริงแล้วระดับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้เหายไปไหน แต่รถยนต์มีการวิ่งโดยอาศัยเชื้อเพลิงแก๊ส แต่ ECU ของเครื่องยนต์ยังคิดว่ายังมีการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ตามปกติ ECU ของเครื่องยนต์จึงสั่งให้เกจ์วัดระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ในกรณีนี้แนะนำให้ติดตั้งกล่องหลอกสัญญาณน้ำมันเชื้อเพลิงของ AEB. (AEB. Petrol Float Emulator) ถ้าในกรณีรถยนต์ทั่วๆไปพบปัญหานี้ ให้ดูว่าในระบบโปรมแกรม ECU แก๊สอาจจะเปิดฟังก์ชั่นการใช้แก๊สร่วมกับน้ำมันอยู่ ให้ลองตรวจเช็คการตั้งค่าใน ECU แก๊ส ถ้าปรับตั้งถูกแล้วอาจจะเกิดจากช่างตัดระบบหัวฉีดน้ำมันไม่ถูกต้อง โดยหัวฉีดน้ำมันยังมีการทำงานอยู่

ไฟรูป Check Engine โชว์ ถึงแม้จะปรับจูนแก้ไขแล้วก็ยังกลับมาโชว์ซ้ำอีก แก้ไม่หาย

ไฟรูป Check Engine โชว์ ถึงแม้จะปรับจูนแก้ไขแล้วก็ยังกลับมาโชว์ซ้ำอีก แก้ไม่หาย

A สำหรับอาการไฟรูปเครื่องยนต์โชว์อาจจะเกิดได้ทั้งขณะใช้แก๊ส หรือ ใช้น้ำมัน กรณีนี้อาจจะต้องตรวจเช็คด้วยเครื่องมือตรวจเช็ค Hand help scan หรือ OBD scan หรือ ถ้าเกิดจากการใช้แก๊สเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นไปได้ว่าการปรับจ่ายแก๊สยังไม่ละเอียดเพียงพอ หรือ อุปกรณ์ชุดหัวฉีดแก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ ไม่สามารถจูนละเอียดได้ ทำให้ส่วนผสมระหว่างอากาศและแก๊ส หนาเกินไปหรือบางเกินไป จน Oxygen sensor ตรวจพบว่า เครื่องยนต์ได้รับการจ่ายเชื้อเพลิงที่ผิดพลาด จึงมีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาเป็นต้น

ความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นสูงผิดปกติ

ความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นสูงผิดปกติ

Aอาการความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นสูงผิดปกติ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหลักๆมาจากปัญหาของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหา เช่น ฝาหม้อน้ำเสีย พัดลมระบายความร้อนเสีย วาล์วน้ำเสีย ปั๊มน้ำชำรุด ระดับน้ำหล่อเย็นในระบบต่ำมาก หม้อน้ำตัน หรือ มีน้ำหล่อเย็นรั่วออกจากระบบ ส่วนปัญหาที่เกิดจากตัวเครื่องยนต์อาจเกิดมาจาก อาการวาล์วยัน ซึ่งเกิดจากการปรับจูนการจ่ายแก๊สไม่ดี โดยจ่ายแก๊สหนาเกินไปหรือบางเกินไป จนทำให้วาล์วชำรุดเสียหาย หรือ อาจจะเกิดจากหม้อกรองไอเสีย(Catalytic converter) อุดตัน จนทำให้เกิดไอเสียย้อนกลับหรือเครื่องยนต์ระบายไอเสียไม่ได้จึงทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ

ความเร็วตอนปลายไม่สามารถทำได้ใกล้เคียงกับน้ำมัน

ความเร็วตอนปลายไม่สามารถทำได้ใกล้เคียงกับน้ำมัน

Aถ้าใช้ชุดอุปกรณ์แก๊สที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ให้ตรวจเช็คและปรับจูนค่าในกล่อง ECU แก๊ส ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์และรถยนต์คันนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีการจ่ายแก๊สที่หนาเกินไปหรือบางเกินไปในช่วงความเร็วสูงหรือในช่วงภาระโหลดหนัก

ต้องนำรถเข้าไปปรับจูนแก๊สบ่อยๆ ทั้งๆเป็นปัญหาเดิมๆ แต่แก้ไม่หาย

ต้องนำรถเข้าไปปรับจูนแก๊สบ่อยๆ ทั้งๆเป็นปัญหาเดิมๆ แต่แก้ไม่หาย

Aถ้าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การใช้แก๊สแล้วมีปัญหาแก้ไขไม่ได้ อาจเกิดจากใช้อุปกรณ์แก๊สคุณภาพต่ำ หรือ ไม่มีประสิทธิภาพ จนไม่สามารถปรับจูนหรือแก้ไขปัญหาในระบบแก๊สได้ หรือ เกิดจากความชำนาญของช่างปรับจูนและแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด

ติดตั้งแก๊สแล้วน้ำหล่อเย็นในถังพักน้ำลดลง

ติดตั้งแก๊สแล้วน้ำหล่อเย็นในถังพักน้ำลดลง

Aระดับน้ำหล่อเย็นลดลงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น หม้อน้ำรั่ว หรือ มีรอยรั่วในระบบทางเดินน้ำหล่อเย็น, ฝาสูบโก่งเนื่องมาจากเครื่องยนต์เคยโอเวอร์ฮีตมาแล้ว, ปะเก็นฝาสูบรั่ว, ท่อน้ำฮีตเตอร์รั่ว เป็นต้น แต่ถ้า ระดับน้ำหล่อเย็นลดลงภายหลังจากติดตั้งแก๊สในช่วงแรก อาจมีสาเหตุมาจาก เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการไล่ลมระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ที่ถูกวิธี หรือ เติมน้ำหล่อเย็นไม่ได้ระดับมาตรฐานของเครื่องยนต์, เริ่มมีรอยรั่วในระบบท่อทางเดินน้ำหล่อเย็น, ท่อน้ำฮีตเตอร์รั่ว เป็นต้น

รถยนต์มีอาการกินแก๊สมาก

รถยนต์มีอาการกินแก๊สมาก

Aอาการกินแก๊สมาก อาจเกิดจากชุดอุปกรณ์แก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ หรือ ถ้าใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีอยู่แล้ว อาจเกิดจากการปรับจูนที่ไม่เหมาะสม เช่น การปรับการจ่ายแก๊สมากเกินไป หรือ จ่ายแก๊สบางมากเกินไปจนรถยนต์วิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้น ผู้ขับขี่จึงต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้น เป็นสาเหตุให้มีอาการกินแก๊สมากผิดปกติได้ สาเหตุอื่นๆอาจเกิดมาจากเครื่องยนต์เอง เช่น กรองอากาศตัน หัวเทียนเสื่อมสภาพ องศาไฟจุดระเบิดอ่อนเกินไป หรือ เครื่องยนต์หลวม กำลังอัดไม่ดี ฯลฯ

ระบบ OBD ของ ECU แก๊ส ปรับการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สผิดพลาด

ระบบ OBD ของ ECU แก๊ส ปรับการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สผิดพลาด

Aระบบการปรับจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สอัตโนมัติ หรือ ระบบ OBD ของ ECU แก๊ส ปรับการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สผิดพลาด อาจจะสั่งจ่ายเชื้อเพลิงหนาเกินไป หรือ สั่งจ่ายเชื้อเพลิงบางเกินไป อาจมีสาเหตุมาจาก Oxygen Sensor ของเครื่องยนต์เสื่อมสภาพ ชำรุด เสียหาย หรือ ขั้วปลั๊กต่อสายไฟสกปรก หลุด หลวม เพราะว่าระบบการปรับจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สอัตโนมัติ หรือ ระบบ OBD ของ ECU แก๊ส จะทำงานโดยอ้างอิงการวัดค่าจาก Oxygen Sensor ของเครื่องยนต์ระหว่างการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้เชื้อเพลิงแก๊ส แล้วนำมาประมวลผลการปรับจ่ายเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาวะต่างๆ ของเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด ถ้า Oxygen Sensor ของเครื่องยนต์มีการวัดค่าที่ผิดพลาด จะมีผลทำให้กล่อง ECU แก๊สมีการประมวลผลที่ผิดพลาดตามไปด้วย

วิ่งความเร็วคงที่นานๆ แล้วเครื่องยนต์กระตุกเป็นระยะๆ

วิ่งความเร็วคงที่นานๆ แล้วเครื่องยนต์กระตุกเป็นระยะๆ

Aถ้าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ ใช้ชุดอุปกรณ์แก๊สที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว กรณีนี้อาจจะเกิดจากแรงดันแก๊สในระบบไม่คงที่ หรือ หัวฉีดแก๊สมีปัญหาติดขัดเป็นบางจังหวะ ซึ่งสามารถตรวจเช็คการทำงานของหัวฉีดแก๊ส โดยฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ปัญหาของ ECU แก๊ส และ อาจจะเกิดจากปัญหาในการปรับจูนแก๊สไม่เหมาะสมในช่วงความเร็วหรือภาระโหลดนั้นๆ

หัวฉีดอุดตันเร็ว

หัวฉีดอุดตันเร็ว

Aอาจเกิดจากการติดตั้งหัวฉีดแก๊สผิดวิธี หรือ หัวฉีดแก๊สมีคุณภาพต่ำ และ อาจเกิดจากภายในถังแก๊สสกปรกมาก มีสนิม หรือ ตะกอนโคลนอยู่ภายในถัง และ ไม่มีการเปลี่ยนกรองแก๊สตามระยะเวลากำหนด

อุปกรณ์แก๊สเสียเร็วเกินควร (ถึงแม้อยู่ในช่วงรับประกัน)

อุปกรณ์แก๊สเสียเร็วเกินควร (ถึงแม้อยู่ในช่วงรับประกัน)

Aอาจเกิดจากชุดอุปกรณ์แก๊สไม่มีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพต่ำ หรือ แต่ถ้าใช้ชุดอุปกรณ์แก๊สที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว อาจเกิดจากปัญหาการติดตั้งที่ผิดวิธี และ ปัญหาจากเครื่องยนต์ เช่น มีการช๊อตในระบบสายไฟของเครื่องยนต์จนทำให้ ECU แก๊ส เสียหาย

ใช้แก๊สแล้วอัตราเร่งอืดลงมากเกินไปเมื่อเทียบกับขับขี่ด้วยน้ำมัน

ใช้แก๊สแล้วอัตราเร่งอืดลงมากเกินไปเมื่อเทียบกับขับขี่ด้วยน้ำมัน

Aอาจเกิดจากชุดอุปกรณ์แก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ หัวฉีดแก๊สมีการตอบสนองช้า หรือ ECU แก๊สไม่มีความละเอียดในการปรับจูนเพื่อสั่งจ่ายแก๊สให้แม่นยำตรงตามความต้องการจริงของเครื่องยนต์ หรือ ถ้าใช้ชุดอุปกรณ์แก๊สที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ให้ตรวจเช็คและปรับจูนค่าในกล่อง ECU แก๊ส ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์และรถยนต์คันนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีการจ่ายแก๊สที่หนาเกินไปหรือบางเกินไป หรือ อาจเกิดจากเจาะขนาดรู Nozzle เล็กเกินไป


พบคำตอบหรือไม่? ส่งคำถามและข้อสงสัยของคุณมายังเรา

[contact-form-7 title=”Contact”]