[rev_slider Equipments]

ความรู้และข้อสงสัย

EMERGENCY START (สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบแก๊ส)

EMERGENCY START (สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบแก๊ส)

A

กรณีพบปัญหาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก เช่น น้ำมันหมดจนไม่สามารถสตาร์ทด้วยน้ำมันได้ หรือปั๊มเชื้อเพลิงระบบน้ำมันขัดข้อง ท่านสามารถสตาร์ทแก๊สได้โดยตรง โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. ปิดสวิทซ์กุญแจไปในตำแหน่ง ON
2. สามารถออกรถได้ทันที โดยไม่ต้องรอเข้าระบบแก๊ส
2.1 ไฟไม่พร้อมใช้งานให้กดปุมที่สวิทช์ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบแก๊สพร้อมใช้งาน
2.2 เมื่อไฟพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่มที่สวิทช์ค้างไว้ 6 วินาที หรือไฟสีเขียว
3.ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น เครื่องยนต์จะเข้าสู่ระบบแก๊สโดยตรง

ลักษณะของเสียงเตือนของ Auto Switch เกิดขึ้นได้ 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 รถยนต์แก๊สหมด หรือความดันแก๊สผิดปกติ จะมีลักษณะ ดังนี้
1. ไฟแสดงสถานะใช้แก๊สดับ
2. ไฟสถานะน้ำมันติดค้าง
3. มีเสียง ปิ๊ป ๆ ถี่ๆ
4. ไฟแสดงระดับแก๊สวิ่งสลับ ไป – มา

กรณีที่ 2 รถยนต์แก๊สหมด หรือความดันแก๊สผิดปกติ จะมีลักษณะ ดังนี้
1. ไฟแสดงสถานะใช้แก๊สกระพริบ
2. ไฟสถานะน้ำมันติดค้าง
3. ไฟแสดงระดับแก๊สดับทั้งหมด
4. มีเสียงร้องเตือนปิ๊ปยาวเป็นจังหวะ

03tips03

คำแนะนำในการใช้ GAS

คำแนะนำในการใช้ GAS

A

 • ในกรณีใช้ระบบแก๊สเป็นระยะทางไกลๆ ติดต่อกัน ควรสลับใช้น้ำมันบ้างทุกๆ 200 – 300 กม. ในขณะเครื่องยนต์รอบต่ำ (1,500 – 2,000 RPM) เป็นเวลา 5 นาที หมายเหตุ : ไม่ควรเปลี่ยนระบบหลังจากที่กำลังขับขี่รอบสูงติดต่อกันเป็นเวลานานๆ
 • ไม่ควรเติมแก๊สเกิน 85 % ของปริมาณความจุของถังแก๊ส (ปกติระบบความปลอดภัยของมัลติวาล์วจะตัดไม่ให้แก๊สเข้าถังเกิน 85% ของความจุถัง)
 • ควรดับเครื่องยนต์ด้วยระบบน้ำมันบ้างในบางวัน เพื่อรักษาระบบการทำงานของน้ำมัน เช่น ก่อนจะหยุดใช้รถประมาณ 3 – 5 นาที ให้เลือกใช้น้ำมัน

ท่านควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อรถยนต์ใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ ?

ท่านควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อรถยนต์ใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ ?

A

1. อุบัติเหตุจากการชน

 • จอดรถ ดับเครื่องยนต์ทันที ดึงเบรคมือ เปิดกระจกรถ
 • ปิด สวิทซ์กุญแจ และดึงกุญแจออกจากสวิทซ์ เปิดฝากระโปรงหน้าและท้ายรถ
 • ลงจากรถพร้อมนำของมีค่า และถังดับเพลิง (ถ้ามี) ออกมาด้วย
 • เปิดฝากระโปรงหน้าและหลัง สังเกตดูอาการผิดผิดปกติ

ในกรณีเป็นถังมัลติวาล์ว เอนเนอร์จี รีฟอร์ม (ENERGY REFORM Multivalve) ไม่ต้องปิดวาล์วด้วยตนเองเนื่องจากระบบ I.S.S(Intelligent Safety System) ที่ตัวของมัลติวาล์ว จะปิดทางไหลออกของแก๊สจากถังแก๊ส โดยอัตโนมัติทันที่ที่ปิดสวิทซ์เครื่องยนต์หรือดับเครื่องยนต์ (หากเป็นกรณ๊ต่อวงจรของสวิทซ์ผ่านสวิทซ์กุญแจรถยนต์ – IGN)

 • เพื่อความมั่นใจว่าแก๊สจะไม่ไหลออกจากถังแก๊ส ให้ปิดวาล์วที่ถัง โดยหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกาจนสุด
 • ดึงฟิวส์ของระบบแก๊สข้างแบตเตอรี่ออก เพื่อตัดการทำงานของระบบแก๊ส
 • หากมีกลิ่นแก๊ส หรือกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิง ให้รีบออกห่าพอสังเกตเห็นได้
 • หากมีเพลิงไหม้ให้รีบดับเพลิงที่ต้นเพลิงทันที หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 • หลังเกิดอุบัติเหตุ ก่อนการใช้รถยนต์ด้วนระบบแก๊สอีกครั้ง ควรนำรถของท่านเข้ารับบริการตรวจเข็คจากช่างผู้มีความชำนาญในระบบแก๊สก่อนนำรถมาใช้งานอีกครั้ง

2. อุบัติเหตุจากการกระแทก

 • จอดรถ ดับเครื่องยนต์ทันที ดึงเบรกมือ เปิดกระจกรถ
 • ลงจากรถพร้อมสังเกตกลิ่นรั่วของเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิด (แก๊สและน้ำมัน) แล้วรีบปิดวาล์วมือหมุนที่ถังแก๊ส (กรณีใช้ถังวาล์วมือหมุนแบบธรรมดา)
 • ถ้าเชื้อเพลิงรั่ว ให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน ไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์อีก เพราะอาจเกิดประกายไฟได้
 • ให้สังเกตกลิ่นเชื้อเพลิงรั่ว ประมาณ 5 นาที
 • ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงรั่วให้ทดลองสตาร์ทเครื่องยนต์ (ปกติระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันทุกครั้ง)
 • สังเกตกลิ่นอีกครั้งประมาณ 3 นาที
 • ทดลองเปิดวาล์วที่ถังแก๊ส และสวิทซ์เข้าระบบแก๊ส สังเกตกลิ่นแก๊สอีกครั้ง ถ้าไม่มีกลิ่นผิดปกติสามารถขับรถต่อไปได้ แต่ถ้ายังมีกลิ่นแก๊สอยู่ให้ยกเลิกระบบแก๊ส แล้วขับด้วยระบบน้ำมันแทน (ควรนำรถของท่านเข้าศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์บริการแก๊สรถยนต์โดยเร็ว)

วิธีการใช้งาน Auto Switch

วิธีการใช้งาน Auto Switch

A

1. ระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันทุกครั้ง แล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิความร้อนและความเร็วของรอบเครื่องยนต์ถึงจุดที่ตั้งค่าไว้
2. สามารถออกรถได้ทันที โดยไม่ต้องรอเข้าระบบแก๊ส
3. ขณะที่รถวิ่งสามารถเลือกใช้ระบบแก๊ส หรือน้ำมันได้โดยไม่ต้องหยุดรถ
4. หากดับเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเครั้งใด ระบบแก๊สอัตโนมัติ (ข้อ 1) จะถูกยกเลิก แต่ท่านสามารถกลับเข้าสู่ระบบแก๊สอัตโนมัติได้อีกครั้ง โดยกดปุ่มสวิทซ์แก๊ส 1 ครั้ง จนขึ้นไฟสีเชียวแสดงสถานะพร้อมใช้แก๊ส
5. เมื่อแก๊สหมดถังระบบจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันอัตโนมัติ และมีเสียงเตือนให้กดปุ่มสวิทซ์ 1 ครั้ง เพื่อให้เสียงเงียบลง
6. หากระบบแก๊สขัดข้อง จะมีเสียงเตือนที่สวิทซ์ทุกครั้งที่ใช้งานระบบแก๊ส และควรนำรถเข้าตรวจสอบระบบแก๊สกับศูนย์บริการ

02tips02

สิ่งสำคัญในการเลือกติดตั้งแก๊สรถยนต์

สิ่งสำคัญในการเลือกติดตั้งแก๊สรถยนต์

A

 • อุปกรณ์แก๊สทั้งชุด ผลิตจาก ITALAY 100% (โดยเฉพาะ กล่อง ECU รางหัวฉีดแก๊ส และหม้อลดแรงดันแก๊ส) และมีการทดสอบ Calibrate ค่าต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิตใน ITALY แล้ว เพื่อความสมบูรณ์แบบของมาตรฐานระบบแก๊ส
 • ความปลอดภัย ต้องมีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ I.S.S. (Intelligent Safety System)
 • ระบบการจ่ายแก๊สมีความเสถียร และมีอัตราเร่งดีเยี่ยมเทียบเท่ากับการใช้น้ำมัน
 • วัสดุและอุปกรณ์ทั้งชุด มีการรับประกันที่ชัดเจนและยาวนาน
 • บริษัทผู้จัดจำหน่าย มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และมีการพัฒนาความรู้ให้กับตัวแทนจำหน่ายและฝึกอบรมการติดตั้งแก๊สที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ ให้แก่ศูยน์ติดตั้งแก๊สอย่างสม่ำเสมอทั่วประเทศ
 • บริษัทแม่ผู้จัดจำหน่าย มีศูนย์ Technical Center คอยให้ความช่วยเหลือ Technical Support เมื่อรถมีปํญหา
 • มีศูนย์ติดตั้งในเครือ ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • ควรเลือกศูนย์หรืออู่ที่ผ่านมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก มีบริการและความรับผิดชอบหลังการขายทีดี